Dokumenty


Snímek Rino – Příběh špiona popisuje biografickým stylizovaným způsobem příběh člověka, který je známý jako jediný špion bývalého východního bloku, jemuž se podařilo úspěšně proniknout do americké CIA a vynášet odtud informace pro československou rozvědku a KGB.

Tři exkluzivní automobily překračují hranice a projíždějící polodivokou krajinou. Černá limuzína a dva sportovní roadstery z 60. let ostře kontrastují s polorozbořenými, často zcela opuštěnými usedlostmi, zarostlými cestami a prázdnými kostely. Zvlněná krajina na obzoru pomalu přechází do vrchoviny a pozvolna se z ní vytrácejí stopy moderní civilizace. Blíže neurčené teritorium, blíže neurčený čas a přece se zdá být všechno povědomé. Šest lidí pevně usazených v bezpečí svých automobilů se vrací do míst, se kterými jsou dědičně spjati.

Vesnička Reboleiro v severním Portugalsku. V domově Santa Catarina žije 103 starých lidí. Celý život strávili na venkově. Většina z nich již ztratila pojem o čase, v prostoru, který je jim cizí. Touží po komunikaci, nechtějí být sami. Chtějí se vrátit do svých domovů. Navštěvují jeden druhého, modlí se, chodí po chodbách domova, čekají...